Hur vi arbetar

Inom fysioterapin/sjukgymnastiken ligger fokus på att upprätthålla, återfå eller kompensera förlorad funktionsförmåga, så att du som individ kan använda din kropp på ett optimalt sätt. Vi ser rehabilitering som ett samarbete mellan fysioterapeut/sjukgymnast och patient. Du som patient förväntas att aktivt delta i din rehabilitering. Stor vikt läggs vid att du får kunskap, egna redskap att hantera dina besvär och färdigheter att förebygga återfall. Vid behov har vi samarbete med andra specialister.

Till oss kan du söka vid alla typer av led- och muskelbesvär, såväl akuta besvär som t ex ryggskott och nackspärr, eller vid mer långdragna besvär som exempelvis huvudvärk, överbelastningsskador, diskbrock och artros. Vi har även kompetens att bedöma och behandla idrotts- och motionsrelaterade besvär, samt rehabilitering efter ortopedisk kirurgi.

På mottagningen finns även fysioterapeut/sjukgymnast med vidareutbildning inom psykosomatik, stressrelaterade besvär och psykisk ohälsa.

Ortopedisk Manuell Terapi, OMT
Vi arbetar enligt konceptet ortopedisk manuell terapi, OMT, vilket innebär att vi har en flerårig vidareutbildning med fördjupning inom led och muskelproblematik. Vi gör en noggrann analys av dina besvär vid första besöket och därefter lägger vi upp en individuellt anpassad behandlingsplan.

I behandlingsplanen kan olika specifika manuella behandlingstekniker som traktion, ledmobilisering och manipulation ingå, samt tejpningstekniker. Framför allt lägger vi stor vikt att analysera rörelsekvalitét för att genom specifik träning kunna återfå ett optimalt rörelsemönster och därigenom förbättrad funktion. På mottagningen använder vi oss bl a av Redcord-konceptet, se www.redcord.se. För smärtlindrande behandling används även akupunktur och TENS (elstimulering).

Stress & psykisk ohälsa i psykosomatisk fysioterapi/sjukgymnastik
När vi utsätts för stress eller annan psykisk belastning sker en genomgripande omställning mentalt, känslomässigt och inte minst kroppsligt. Om belastningen blir långvarig eller ständigt återkommande riskerar vi att utveckla olika symtom så som huvudvärk, muskelspänningar, smärta, magont, hjärtklappning och sömnsvårigheter.

Inom psykosomatisk fysioterapi/sjukgymnastik ligger fokus på samspelet mellan kropp och själ. Behandlingsmetoderna är kroppsligt inriktade, men ger också utrymme för reflektion. Inledningsvis gör vi tillsammans en kartläggning av dina besvär. Utifrån ett helhetsperspektiv analyserar vi hur dina besvär visar sig i kroppen och vilka faktorer som påverkar dem. Därefter utformar vi en gemensam målsättning utifrån dina personliga behov.

I psykosomatisk fysioterapi/sjukgymnastik ingår olika metoder för att:
- öka kontakten med den egna kroppen
- reglera spänningsbalansen kroppsligt, mentalt och känslomässigt
- Öka din förmåga att på egen hand hantera stress och psykisk belastning

Vi arbetar med rörelser, beröring (t ex massage i olika former), mindfulness (medveten närvaro), medicinsk yoga, avspänning och reflekterande samtal. I den individuella behandlingen kan även metodik hämtad från både psykodynamisk teori och kognitiv beteendeterapi (KBT) ingå. Här kan du läsa mer om psykosomatisk fysioterapi/sjukgymnastik hos fysioterapeuterna.se.

Besöksadress: Åkerbyvägen 2 eller Biblioteksgången 10, plan 4.

Tel: 08-792 38 10

© 2016 Täby Centrum Fysioterapi. Webmaster: Kintera